Velkommen

Gode verdiar bør verdsetjast – både eigedom og i tilhøvet mellom menneske.

God taksering er eit godt utgangspunkt. For oss er difor tankar for verdiar meir enn eit slagord.
Tveit Takst legg stor vekt på etikk og integritet.

Peder Ness Tveit er godkjend takstingeniør i NITO Takst og utfører takseringsoppdrag i HAFS-regionen ( Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund) og i Indre Sunnfjord ( Førde, Gaular, Naustdal og Jølster).

Ta gjerne kontakt for tilbod eller meir informasjon!