Med tanke for verdiar:

Ein god takstrapport er nyttig i mange samanhengar.

Du får god oversikt over kva eigedommen din er verd som pantegrunnlag for lån, eller som salsobjekt. Ein god takstrapport  er også den beste måten å førebyggje konflikt i etterkant av ein eigedomshandel. Når uhellet er ute og ein skade skal reparerast, kan ein skadetakst vere god å ha.

Fleire utfyllande opplysningar finn du ved å trykke på linkane nedanfor: