Om oss

Taksering og rådgjeving

Peder Tveit -Tveit Takst

Tveit Takst er lokalisert  i Askvoll kommune. Verksemda er eit enkeltmannsforetak oppretta i 2009, og eigd av Peder Johann Ness Tveit. Verksemda er tilslutta NITO Takst Service AS og er forplikta av Norges Takseringsforbund og NITO Takst sine etiske reglar og reglar for god takseringsskikk. Vi er godkjende for taksering av einebustader, aksje-/andelsleiligheiter, mindre næringseigedommar, tomter og skade-/ reklamasjonstaksering. Vi kan utføre takst i heile Sogn og Fjordane, men HAFS/ Sunnfjord er vårt primære dekningsområde.